Browsing articles tagged with "zakelijke problemen | Mijnmediator"

Business mediation

jun 5, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Business mediation

Business mediationBusiness mediation (bedrijfsmediation) wordt gebruikt voor het oplossen van zakelijke geschillen. Op de werkvloer, binnen het managementkader of tussen bedrijven onderling.

Zakelijk wordt er steeds vaker beroep gedaan op business mediation. Dat is niet verwonderlijk, de kosten zijn laag en er wordt vrijwel altijd een goed resultaat behaald.

De voordelen op een rij

Lage kosten
Het mediation traject is meestal een stuk korter dan een juridische procedure. Terwijl een juridische procedure meestal maanden of zelfs jaren doorsleept, beslaat een mediation traject een aantal uren.
Dat betekent een significante besparing in kosten.

Vertrouwelijkheid
Een rechtzaak is publiek toegankelijk, mediations zijn strict vertrouwelijk. Alleen de betrokken partijen zijn op de hoogte van de problematiek.

Beheersing over het conflict
De betrokken partijen houden gedurende het traject het conflict in eigen handen, in tegenstelling tot een juridische procedure.

Nakomen van de uitkomst
Omdat de uitkomst van de mediation het resultaat is van de wens van alle partijen is het precentage van het nakomen van de mediationovereenkomst erg hoog.

Wederkerigheid
De betrokken partijen zijn meestal gemotiveerd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In de meeste gevallen is het feit dat de partijen mee willen doen aan de mediation een teken dat ze graag tot een oplossing willen komen. Doordat tijdens de mediation alle kanten worden belicht ontstaat er vaak wederzijds begrip, wat uiteindelijk vaak leidt tot een verbetering van de onderlinge relaties.

Ondersteuning
Mediators zijn ervaren in het werken met moeilijke situaties. De mediator steld zich zoveel mogelijk neutraal en onpartijdig op en leidt de betrokken partijen door de gesprekken. De mediator zal de deelnemers helpen met de vinden van een gedegen oplossing.

Bedrijfsmediation kan onder andere worden ingezet bij de volgende conflicten:
– Begeleiding van projectgroepen
– Concurrentie geschillen
– Verstoorde klant-leverancier verhouding
– Bedrijfsovername of fusie
– Conflict medewerker en leidinggevende
– Collegiaal conflict

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Concurrentie geschillen

mei 29, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Concurrentie geschillen

Ik ben behoorlijk competatief ingesteld. Dat weet ik. Dat is mijn grootste kracht, maar ook mijn grootste zwakte. In zaken gaat het bij mij net zoals in sport: ik wil winnen. Mijn fanatisme werd door grootste concurrent als zeer bedreigend ervaren. Dat weet ik nu, na een aantal gesprekken met een mediator. Voordat we het mediation traject ingingen was de situatie gespannen, er werd over-en-weer negatief over elkaar gesproken. De situatie werd schadelijk voor ons beider bedrijven. Dankzij het professionalisme van de mediator is alles nu weer goed, John, Assen.

Concurrentie kan goed zijn. ‘Gezonde’ concurrentie, waarbij meerdere partijen proberen de beste te zijn in een bepaald segment. Als dit in een positieve setting gebeurt, dan kan het voor de betrokken partijen motiverend en productief zijn.

Soms echter slaat de concurrentiedrang door, dan krijgt concurrentie een negatieve lading. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in kwaadspreken over de ander naar klanten toe of negatieve uitlatingen in de pers. Deze negatieve concurrentiedrang leidt vaak tot het tegenovergestelde van het doel, in het voorbeeld hierboven: Als een bedrijf zich negatief uitlaat over een ander bij een klant, wat zegt hij dan over de klant? Dit veroorzaakt een daling in het vertrouwen van klanten, en uiteindelijk tot een daling in de omzet.

Het is een grote stap om de negatieve spiraal te doorbreken en eens goed om tafel te gaan zitten met de concurrent. Voor het onderkennen van dit probleem is lef nodig, en de bereidheid van beide partijen om daadwerkelijk tot een oplossing te komen. Vooral voor het inventariseren van de problemen en het formuleren van gezamenlijke doelstellingen kan een medaitor een belangrijke rol spelen. Meestal is een paar gesprekken voldoende om tot een bevredigende oplossing te komen.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Zoek een mediator

Mijnmediator heeft een landelijk netwerk van NMI register mediators. Bel voor een afspraak of voor meer informatie

(0517) 85 05 63


Een alimentatie berekening nodig?

Een professionele kinder- en partner alimentatie berekening -» € 249
Klik hier voor meer informatie ยป

Aanmelden als mediator

Meer tijd voor mediations en uw clienten, minder tijd besteden aan ondernemen? Mijnmediator neemt u veel taken uit handen. [neem contact op »]