Browsing articles tagged with "ruzie in de familie | Mijnmediator"

Ruzie na een erfenis

mei 29, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Ruzie na een erfenis

Na het overlijden van vader kwamen mijn broer en ik in een neerwaartse spiraal. We konden het gewoon niet eens worden. Mijn broer hecht geen waarde aan spullen, in tegenstelling tot mezelf. Mijn broer wilde alles verkopen en het geld verdelen. Daar was ik het pertinent mee oneens. De ruzie liep steeds hoger op. Om erger te voorkomen hebben we een mediator van Mijnmediator ingeschakeld. Na een aantal pittige gesprekken hebben we een compromis bereikt. Tot tevredenheid van ons beiden. En nu biljarten we weer wekelijks, zoals vanouds! De heer de Vries, Groningen.

Het komt helaas veel voor. Ruzie na een erfenis. Zelfs in een familie met sterke onderlingen banden kan een overlijden zorgen voor grote conflicten. Veelal leidend tot een breuk.

In de emotionele tijd na een overlijden kunnen kleine irritatie grote proporties aannemen. Een meningsverschil over een erfstuk of een waardevol item kan buitenproportioneel groot worden.

Bij een dreigend conflict of bij instabiele familie-banden is het inschakelen van een mediator een goed idee. Een notaris of een advocaat leidt vaak tot een verslechtering van de relatie. Een mediator inventariseert snel familie-verhoudingen en kan als onafhankelijke partij hoofdzaken scheiden van bijzaken, en emotionele zaken van praktische. Met als doel het voorkomen van een verslechtering van de relatie.

Nadat overeenstemming is bereikt, waarbij alle partijen ongeveer evenredig water bij de wijn doen, worden deze afspraken duidelijk op papier gezet. Dit neemt ruimte voor eventuele vervolg discussies weg.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Familie ruzie

mei 29, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Familie ruzie

Ik weet niet eens meer precies hoe het is ontstaan. Het begon met lichte verwijten van mijn schoonzus naar mij en mijn man toe. Langzaam merkte ik dat de houding van de andere schoonzussen naar mij toe ook veranderde. Gingen we daarvoor gezellig samen winkelen, nu werd ik steeds minder vaak meegevraagd. Ik heb een aantal keer geprobeert erover te praten, maar dat leverde niks op. Mijn man stelde toen voor een mediator te vragen. Gelukkig vond mijn schoonzus het -na wat overreding- een goed idee. We zijn nu een aantal gesprekken verder en ik begin te begrijpen hoe de wrevel is ontstaan. Ik heb weer hoop op een goede relatie met mijn schoonfamilie! Mevrouw Jonker, Stadskanaal.

Familieruzie is erg naar. Ingewikkelde verhoudingen, onderlinge verbanden, onstaan door de jaren heen maken familieruzie lastig op te lossen. Het vergt een grote bereidwilligheid van de betrokkenen en van de mediator. Er bestaan geen standaard oplossingen voor familieruzies. Het komt aan op de betrokkenheid en creativiteit van de mediator om tot een voor alle partijen goede oplossing te komen.

De familie is in ideale vorm een bron van warmte en genegenheid. Onvoorwaarlijke steun, in goede tijden en in …. Familierelaties zijn echter ingewikkeld. Omstandigheden zoals een overlijden (erfenis) of een scheiding (nieuwe partners) zorgen voor nieuwe uitdagingen, het vinden van een nieuwe balans.

Een ruzie tussen familieleden heeft grote gevolgen voor de hele familie. Er wordt steun gezocht, partij gekozen en nieuwe conflicten worden vermengd met oud zeer. Een hele familie kan hierdoor snel ontwricht raken. Een mediator brengt dit in kaart, scheidt bijzaken en hoofdzaken en isoleert oud zeer. Hierdoor kan er gezamenlijk gewerkt worden aan een nieuw evenwicht in de familie.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Zoek een mediator

Mijnmediator heeft een landelijk netwerk van NMI register mediators. Bel voor een afspraak of voor meer informatie

(0517) 85 05 63


Een alimentatie berekening nodig?

Een professionele kinder- en partner alimentatie berekening -» € 249
Klik hier voor meer informatie ยป

Aanmelden als mediator

Meer tijd voor mediations en uw clienten, minder tijd besteden aan ondernemen? Mijnmediator neemt u veel taken uit handen. [neem contact op »]