Browsing articles tagged with "CWI-procedure | Mijnmediator"

Juridische procedures bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

aug 13, 2012   //   by Mijnmediator   //   Informatie  //  Reacties uitgeschakeld voor Juridische procedures bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

Juridisch gezien zijn er verschillende mogelijkheden om een einde te maken aan een arbeidsrelatie, zoals:

1. Zelf ontslag nemen
Een werknemer kan (met inachtneming van de opzegtermijn) zelf het arbeidscontract beëindigen. De werknemer verlies hierbij het recht op een eventuele WW uitkering.

2. Een CWI-procedure (Centrum Werk en Inkomen)
Hierbij wordt het ontslag beoordeeld door het CWI, op basis van de stukken van de werkgever en werknemer.
De werknemer behoudt meestal het recht op een WW-uitkering na deze procedure.

3. Een procedure bij de kantonrechter:
a. Een inhoudelijke procedure
b. Een pro forma procedure

Een exit mediation verdient in de meeste gevallen de voorkeur boven een juridische procedure. Het bespaart tijd, geld en energie. Voor de werkgever en de werknemer.

« terug naar de pagina over exit-mediation.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Exit mediation

aug 3, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Exit mediation

Het ging niet meer. Het was al een tijdje trekken aan een dood paard. Mijn energie was op, en mijn geduld ook. Talloze gesprekken ten spijt, het was tijd om afscheid van elkaar te nemen. Om dit proces in goede banen te leiden (en om niet nog meer tijd en energie te verspillen), hebben we een Mijnmediator in de arm genomen. Dankzij de mediator verliep het afscheids-traject in ieder geval wel soepel… Mevrouw de Brink, Zwolle.

Soms is het vertrouwen tussen een werkgever en een werknemer dusdanig aangetast dat een herstel niet meer mogelijk en/of wenselijk is. In dat geval kunnen de betrokken partijen kiezen voor een exit-mediation.

Een exit-mediation is niet primair gericht op de financiele belangen van beide partijen. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele verplichtingen van de werkgever ten aanzien van bijvoorbeeld de Wet Poortwachter. Ook een eventueel Outplacement-traject of het aanspreken van contacten met andere bedrijven kan ter sprake komen.

De mediator helpt de betrokken partijen met het tot stand komen van de beëindigingovereenkomst. Deze overeenkomst wordt vastgesteld op basis van de belangen van beide partijen. In de beëindigingovereenkomst wordt vastgesteld hoe, op welke termijn en onder welke condities het dienstverband wordt beëindigd.

Een exit mediation verdient in de meeste gevallen de voorkeur boven een juridische procedure. Het bespaart tijd, geld en energie. Voor de werkgever en de werknemer.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Zoek een mediator

Mijnmediator heeft een landelijk netwerk van NMI register mediators. Bel voor een afspraak of voor meer informatie

(0517) 85 05 63


Een alimentatie berekening nodig?

Een professionele kinder- en partner alimentatie berekening -» € 249
Klik hier voor meer informatie »

Aanmelden als mediator

Meer tijd voor mediations en uw clienten, minder tijd besteden aan ondernemen? Mijnmediator neemt u veel taken uit handen. [neem contact op »]