Browsing articles in "Wanneer mediation?"

Pesten op het werk.

aug 23, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Pesten op het werk.

Ik werd gepest. Elke dag weer. Ik ben anders dan mijn collega’s, ik hou nu eenmaal van vrolijke kleding en bloemen in mijn haar. Een groot contrast met de stropdassen. Het begon met één collega. Die begon de dag (elke dag) met een kleinerende opmerking over mijn kleren, of mijn haar, of wat dan ook. Al snel werd dat door andere collega’s opgepikt. Tot op een dag ik er niet meer tegen kon. Ik had het al een paar keer aangegeven bij mijn baas, die had dan een gesprekje met de anderen. Dan was het twee dagen rustig. Maar daarna begon het weer. Tot op die dag. Ik heb mijn boeltje gepakt en ben naar huis gegaan, niet van plan om te terug te komen. Mijn baas (en de collega’s) schrokken hiervan. Ik heb aangegeven alleen terug te komen als er een mediator bij zou zitten. Dat heeft mijn baas geregeld. Tijdens de gesprekken was al snel duidelijk dat 1 collega de hoofd-dader was en dat de andere meeliepen uit angst om ook door hem gepest te worden. Er is hem een laatste kans gegeven, hij houdt zich nu gedeisd. Ik ga tenminste weer met plezier naar mijn werk… Anoniem, Hengelo.

Pesten op het werk. Het klinkt vreemd, volwassen mensen die zich als een kleuterklasje gedragen. En toch komt het schrikbarend veel voor. Van kleine vervelende opmerkingen over iemands uiterlijk tot bedreigingen, van af-en-toe tot dagelijks. Vaak is er één aanjager, de rest zijn meelopers.

Pesten op het werk is een serieus probleem. Het kost het bedrijfsleven miljoenen euro’s per jaar aan gederfde omzet, ongewenste afvloeiing van personeel en ziektekosten.

Het is voor een leidinggevende lang niet altijd duidelijk dat er gepest wordt. Angst (voor repressailles) zorgt ervoor dat de betrokkkenen zich stil houden. De signalen zijn vaak niet eenduidig. Goede communicatie binnen de werkgroepen en op de afdelingen is van essentieel belang ter voorkoming van pesten.

Krijgt u als leidinggevende signalen dat er gepest wordt? Wacht dan niet totdat het conflict escaleert, maar schakel tijdig een mediator in. Wordt u gepest of wordt er gepest op uw afdeling? Maak het bespreekbaar met de leidinggevende en vraag een afhankelijke derde, bijvoorbeeld een mediator.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Exit mediation

aug 3, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Exit mediation

Het ging niet meer. Het was al een tijdje trekken aan een dood paard. Mijn energie was op, en mijn geduld ook. Talloze gesprekken ten spijt, het was tijd om afscheid van elkaar te nemen. Om dit proces in goede banen te leiden (en om niet nog meer tijd en energie te verspillen), hebben we een Mijnmediator in de arm genomen. Dankzij de mediator verliep het afscheids-traject in ieder geval wel soepel… Mevrouw de Brink, Zwolle.

Soms is het vertrouwen tussen een werkgever en een werknemer dusdanig aangetast dat een herstel niet meer mogelijk en/of wenselijk is. In dat geval kunnen de betrokken partijen kiezen voor een exit-mediation.

Een exit-mediation is niet primair gericht op de financiele belangen van beide partijen. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele verplichtingen van de werkgever ten aanzien van bijvoorbeeld de Wet Poortwachter. Ook een eventueel Outplacement-traject of het aanspreken van contacten met andere bedrijven kan ter sprake komen.

De mediator helpt de betrokken partijen met het tot stand komen van de beëindigingovereenkomst. Deze overeenkomst wordt vastgesteld op basis van de belangen van beide partijen. In de beëindigingovereenkomst wordt vastgesteld hoe, op welke termijn en onder welke condities het dienstverband wordt beëindigd.

Een exit mediation verdient in de meeste gevallen de voorkeur boven een juridische procedure. Het bespaart tijd, geld en energie. Voor de werkgever en de werknemer.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Business mediation

jun 5, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Business mediation

Business mediationBusiness mediation (bedrijfsmediation) wordt gebruikt voor het oplossen van zakelijke geschillen. Op de werkvloer, binnen het managementkader of tussen bedrijven onderling.

Zakelijk wordt er steeds vaker beroep gedaan op business mediation. Dat is niet verwonderlijk, de kosten zijn laag en er wordt vrijwel altijd een goed resultaat behaald.

De voordelen op een rij

Lage kosten
Het mediation traject is meestal een stuk korter dan een juridische procedure. Terwijl een juridische procedure meestal maanden of zelfs jaren doorsleept, beslaat een mediation traject een aantal uren.
Dat betekent een significante besparing in kosten.

Vertrouwelijkheid
Een rechtzaak is publiek toegankelijk, mediations zijn strict vertrouwelijk. Alleen de betrokken partijen zijn op de hoogte van de problematiek.

Beheersing over het conflict
De betrokken partijen houden gedurende het traject het conflict in eigen handen, in tegenstelling tot een juridische procedure.

Nakomen van de uitkomst
Omdat de uitkomst van de mediation het resultaat is van de wens van alle partijen is het precentage van het nakomen van de mediationovereenkomst erg hoog.

Wederkerigheid
De betrokken partijen zijn meestal gemotiveerd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In de meeste gevallen is het feit dat de partijen mee willen doen aan de mediation een teken dat ze graag tot een oplossing willen komen. Doordat tijdens de mediation alle kanten worden belicht ontstaat er vaak wederzijds begrip, wat uiteindelijk vaak leidt tot een verbetering van de onderlinge relaties.

Ondersteuning
Mediators zijn ervaren in het werken met moeilijke situaties. De mediator steld zich zoveel mogelijk neutraal en onpartijdig op en leidt de betrokken partijen door de gesprekken. De mediator zal de deelnemers helpen met de vinden van een gedegen oplossing.

Bedrijfsmediation kan onder andere worden ingezet bij de volgende conflicten:
– Begeleiding van projectgroepen
– Concurrentie geschillen
– Verstoorde klant-leverancier verhouding
– Bedrijfsovername of fusie
– Conflict medewerker en leidinggevende
– Collegiaal conflict

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Concurrentie geschillen

mei 29, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Concurrentie geschillen

Ik ben behoorlijk competatief ingesteld. Dat weet ik. Dat is mijn grootste kracht, maar ook mijn grootste zwakte. In zaken gaat het bij mij net zoals in sport: ik wil winnen. Mijn fanatisme werd door grootste concurrent als zeer bedreigend ervaren. Dat weet ik nu, na een aantal gesprekken met een mediator. Voordat we het mediation traject ingingen was de situatie gespannen, er werd over-en-weer negatief over elkaar gesproken. De situatie werd schadelijk voor ons beider bedrijven. Dankzij het professionalisme van de mediator is alles nu weer goed, John, Assen.

Concurrentie kan goed zijn. ‘Gezonde’ concurrentie, waarbij meerdere partijen proberen de beste te zijn in een bepaald segment. Als dit in een positieve setting gebeurt, dan kan het voor de betrokken partijen motiverend en productief zijn.

Soms echter slaat de concurrentiedrang door, dan krijgt concurrentie een negatieve lading. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in kwaadspreken over de ander naar klanten toe of negatieve uitlatingen in de pers. Deze negatieve concurrentiedrang leidt vaak tot het tegenovergestelde van het doel, in het voorbeeld hierboven: Als een bedrijf zich negatief uitlaat over een ander bij een klant, wat zegt hij dan over de klant? Dit veroorzaakt een daling in het vertrouwen van klanten, en uiteindelijk tot een daling in de omzet.

Het is een grote stap om de negatieve spiraal te doorbreken en eens goed om tafel te gaan zitten met de concurrent. Voor het onderkennen van dit probleem is lef nodig, en de bereidheid van beide partijen om daadwerkelijk tot een oplossing te komen. Vooral voor het inventariseren van de problemen en het formuleren van gezamenlijke doelstellingen kan een medaitor een belangrijke rol spelen. Meestal is een paar gesprekken voldoende om tot een bevredigende oplossing te komen.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Verstoorde klant-leverancier verhouding

mei 29, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Verstoorde klant-leverancier verhouding

Sinds een persoonlijk akkefietje onderling verliep onze zakelijke relatie met de leverancier steeds stroever. Levertijden werden onverklaarbaar langer, deadlines werden gemist. Dat was in de 10 jaar daarvoor nooit gebeurt, dus al snel vermoedde ik dat het te maken had met het akkefietje. Een aantal keer probeerde ik het in een persoonlijk gesprek uit te praten, dit leverde echter niks op. Een andere leverancier was geen optie, dat is logistiek en financieel een nachtmerrie. Uiteindelijk gebeld met Mijnmediator. De leverancier was gelukkig zeer bereid tot een gesprek. Na 2 uur waren we eruit. We hebben duidelijke afspraken gemaakt en het is klaar. Perfect! Anoniem, Leeuwarden.

De verhouding tussen een klant en een leverancier is gebaseerd op een wederzijdse (financiele) afhankelijkheid. Een conflict kan verregaande gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van beide partijen.

Bij een verstoring in deze verhouding, is het belangrijk snel te reageren. Hoe eerder het conflict opgelost wordt, hoe minder invloed het heeft op de bedrijfsvoering. Lukt het niet om het conflict intern op te lossen? Schakel dan een Mijnmediator in.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Bedrijfsovername of fusie

mei 29, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfsovername of fusie

Op papier leek het een goede overname. Maar na de overname kwamen we erachter dat er grote cultuurverschillen waren. Zo groot dat er binnen korte tijd conflicten op de werkvloer ontstonden. We wisten ons op een gegeven moment geen raad meer. Via via kwamen we in contact met een Mijnmediator. We hebben direct een traject ingezet, top-down. Binnen afzienbare tijd merkten we verbetering, niet alleen in de verhoudingen op de werkvloer, maar ook in de cijfers… Anoniem, Ijmuiden.

Bij een bedrijfsovername of fusie komt meer kijken dan alleen de cijfers en de (on)roerende zaken. Bedrijfscultuur: het personeel en de manier waarop met elkaar wordt opgegegaan, is het hart van een bedrijf.

Wanneer twee bedrijven samengaan is het zaak dit goed te begeleiden. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor de hulp van een mediator. Het liefst vanaf de start van het traject. Maar ook bij lopende conflicten is het verstandig een onpartijdige derde te vragen. Een Mijnmediator kan snel de verschillen in omgang en bedrijfscultuur in kaart brengen en samen met de betrokkenen komen tot een – voor alle partijen – bevredigende nieuwe bedrijfscultuur.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Samengestelde gezinnen

mei 29, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Samengestelde gezinnen

Ik heb twee kinderen uit een vorig huwelijk. Stijn is 4 en Tom is 6. Mijn huidige vrouw heeft een dochter van 9. Na een jaartje besloten we te gaan samenwonen. Ik had er verschrikkelijk veel zin in. Het leek me heerlijk om samen een groot gezin te hebben. De praktijk was echter een stuk minder leuk. We hadden bijna elke dag ruzie om de kinderen. Ik had grote moeite met haar dochter. Ik begreep wel dat het een grote verandering was, maar ze gedroeg zich als een prinses. Mn vrouw vond me te steng, ik vond haar te slap. Uiteindelijk gekozen voor mediation. Hadden we het maar eerder gedaan. Door de gesprekken met de mediatior begrijp ik veel beter waarom mijn stiefdochter zich zo gedraagt, en kan ik er een stuk beter mee omgaan. Anoniem, Maastricht.

Samengestelde gezinnen komen steeds vaker voor. Na een (echt)scheiding of een overlijden gaan de meeste mensen uiteindelijk weer een nieuwe relatie aan. Het samenkomen van twee gezinsculturen gaat niet altijd zonder slag of stoot en kan lang duren.

Onzekerheid is een grote factor bij de (stief) ouders. Onzekerheid over de rol die ze spelen bij hun stiefkinderen (wordt ik wel geaccepteerd door de kinderen? In hoeverre moet ik mij bemoeien met de opvoeding?) en onzekerheid vanwege de nieuwe relatie. Een nieuwe relatie kan sterk onder druk komen te staan door spanningen vanwege de (opvoeding van de) kinderen.

Vaak worden de verhoudingen gecompliceerd door de rol van de ex-echtgenoten(-tes). Ondanks dat deze niet fysiek aanwezig zijn, spelen zij wel degelijk een rol in het gezinsleven.

Een nieuwe gezinscultuur vormen is een tijdrovend en een niet te onderschatten proces. Een frisse blik en duidelijke afspraken vormen een goede start voor een nieuw leven.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Ruzie na een erfenis

mei 29, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Ruzie na een erfenis

Na het overlijden van vader kwamen mijn broer en ik in een neerwaartse spiraal. We konden het gewoon niet eens worden. Mijn broer hecht geen waarde aan spullen, in tegenstelling tot mezelf. Mijn broer wilde alles verkopen en het geld verdelen. Daar was ik het pertinent mee oneens. De ruzie liep steeds hoger op. Om erger te voorkomen hebben we een mediator van Mijnmediator ingeschakeld. Na een aantal pittige gesprekken hebben we een compromis bereikt. Tot tevredenheid van ons beiden. En nu biljarten we weer wekelijks, zoals vanouds! De heer de Vries, Groningen.

Het komt helaas veel voor. Ruzie na een erfenis. Zelfs in een familie met sterke onderlingen banden kan een overlijden zorgen voor grote conflicten. Veelal leidend tot een breuk.

In de emotionele tijd na een overlijden kunnen kleine irritatie grote proporties aannemen. Een meningsverschil over een erfstuk of een waardevol item kan buitenproportioneel groot worden.

Bij een dreigend conflict of bij instabiele familie-banden is het inschakelen van een mediator een goed idee. Een notaris of een advocaat leidt vaak tot een verslechtering van de relatie. Een mediator inventariseert snel familie-verhoudingen en kan als onafhankelijke partij hoofdzaken scheiden van bijzaken, en emotionele zaken van praktische. Met als doel het voorkomen van een verslechtering van de relatie.

Nadat overeenstemming is bereikt, waarbij alle partijen ongeveer evenredig water bij de wijn doen, worden deze afspraken duidelijk op papier gezet. Dit neemt ruimte voor eventuele vervolg discussies weg.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Boedelscheiding

mei 29, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Boedelscheiding

Mijn ex en ik gingen op zich op goede manier uitelkaar. We hadden afgesproken zonder verwijten de toekomst in te gaan. We waren – voordat we een relatie kregen – goede vrienden en wilden dat weer oppakken. Alles ging goed, totdat we daadwerkelijk de spullen moesten verdelen. Wat een drama! Wat we ook probeerden, we kwamen er niet uit. Plotseling veranderde de houding van mn ex volledig. Ik kon daar slecht mee omgaan. Via via kwamen we in contact met een mediator van Mijnmediator. Wat een opluchting! Het was binnen een paar gesprekken geregeld. Iris, Amsterdam.

De periode na het verbreken van een relatie is vaak heftig. Het is niet alleen een emotionele tijd, maar er moet ook veel geregeld worden. Dit vergt veel tijd en energie. Emotie en vermoeidheid leiden vaak tot problemen bij de verdeling van de spullen.

Daarnaast vertegenwoordigen spullen meer dan alleen de fysieke waarde. De bank is het eerste ding wat samen gekocht is, de wieg waar de kinderen in hebben gelegen, het servies gekregen op het huwelijksfeest enzovoort.

Een mediator kan helpen om de verdeling te stroomlijnen, om duidelijke afspraken te maken en deze op papier te zetten.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Familie ruzie

mei 29, 2012   //   by Mijnmediator   //   Wanneer mediation?  //  Reacties uitgeschakeld voor Familie ruzie

Ik weet niet eens meer precies hoe het is ontstaan. Het begon met lichte verwijten van mijn schoonzus naar mij en mijn man toe. Langzaam merkte ik dat de houding van de andere schoonzussen naar mij toe ook veranderde. Gingen we daarvoor gezellig samen winkelen, nu werd ik steeds minder vaak meegevraagd. Ik heb een aantal keer geprobeert erover te praten, maar dat leverde niks op. Mijn man stelde toen voor een mediator te vragen. Gelukkig vond mijn schoonzus het -na wat overreding- een goed idee. We zijn nu een aantal gesprekken verder en ik begin te begrijpen hoe de wrevel is ontstaan. Ik heb weer hoop op een goede relatie met mijn schoonfamilie! Mevrouw Jonker, Stadskanaal.

Familieruzie is erg naar. Ingewikkelde verhoudingen, onderlinge verbanden, onstaan door de jaren heen maken familieruzie lastig op te lossen. Het vergt een grote bereidwilligheid van de betrokkenen en van de mediator. Er bestaan geen standaard oplossingen voor familieruzies. Het komt aan op de betrokkenheid en creativiteit van de mediator om tot een voor alle partijen goede oplossing te komen.

De familie is in ideale vorm een bron van warmte en genegenheid. Onvoorwaarlijke steun, in goede tijden en in …. Familierelaties zijn echter ingewikkeld. Omstandigheden zoals een overlijden (erfenis) of een scheiding (nieuwe partners) zorgen voor nieuwe uitdagingen, het vinden van een nieuwe balans.

Een ruzie tussen familieleden heeft grote gevolgen voor de hele familie. Er wordt steun gezocht, partij gekozen en nieuwe conflicten worden vermengd met oud zeer. Een hele familie kan hierdoor snel ontwricht raken. Een mediator brengt dit in kaart, scheidt bijzaken en hoofdzaken en isoleert oud zeer. Hierdoor kan er gezamenlijk gewerkt worden aan een nieuw evenwicht in de familie.

Bel voor meer informatie (0517) 85 05 63

Pagina's:12»

Zoek een mediator

Mijnmediator heeft een landelijk netwerk van NMI register mediators. Bel voor een afspraak of voor meer informatie

(0517) 85 05 63


Een alimentatie berekening nodig?

Een professionele kinder- en partner alimentatie berekening -» € 249
Klik hier voor meer informatie »

Aanmelden als mediator

Meer tijd voor mediations en uw clienten, minder tijd besteden aan ondernemen? Mijnmediator neemt u veel taken uit handen. [neem contact op »]